De magie van het ontwikkelingslab

Het ontwikkelingslab is ontwikkeld met als doel kinderdagverblijven, leerkrachten en scholen, ontwikkelingscoaches…te ondersteunen bij de begeleiding van kinderen.

" We willen dat onze kinderen zo snel mogelijk kunnen praten en lopen... éénmaal dat ze het kunnen moeten ze zwijgen en stilzitten..." (bron onbekend)

Met dank aan Vera Smeulders voor de talrijke mooie illustraties.
 

toegangspas

Er zijn 3 verschillende toegangspasjes voor het lab beschikbaar.
kinderdagverblijven
scholen (kleuter en lagere scholen)
ontwikkelingscoaches
Elk licentie is 12 maanden geldig en kan jaarlijks hernieuwd worden.
Een licentie is strikt vertrouwelijk!
 

 
Klein Kinderdagverblijf
Jullie kunnen een licentie aanschaffen voor 270 EUR.
Hiervoor krijg je een login waarmee je 10 begeleiders kan invoeren.
Je hebt toegang tot alle onderdelen van 0 tot 2,5 jaar.

 
Groot kinderdagverblijf
Jullie kunnen een licentie aanschaffen voor 350 EUR.
Hiervoor krijg je een login waarmee je 35 begeleiders kan invoeren.
Je hebt toegang tot alle onderdelen van 0 tot 2,5 jaar.

Kindcentrum Nederland (0 tot 4 jaar)
Jullie kunnen een licentie aanschaffen voor 495 EUR.
Hiervoor krijg je een login waarmee je 35 begeleiders kan invoeren.
Je hebt toegang tot alle onderdelen van 0 tot 4 jaar.

Onthaalouder

Jullie kunnen een licentie aanschaffen voor 75 EUR.
Hiervoor krijg je één login.
Je hebt toegang tot alle onderdelen van 0 tot 2,5 jaar.
Deze formule is enkel toegankelijk voor erkende onthaalouders.Wat ontdek je verder in het lab:
 • Uitleg over alle flesjes van het lab voor baby's en peuters en de onderlinge linken.
 • Koppeling aan de MeMoQ is voorzien. Je kan ook via het Ontwikkelingslab een volledige zelfevaluatie uitvoeren en een eigen actieplan opstellen.
 • Vele experimenten (observaties) van de getoonde flesjes van het lab.
 • Talrijke speelformules per flesje
 • Je kan een labanalyse opstellen (ontwikkelingsverslag), gekoppeld aan een individueel handelingsplan.
 • Online coaching via "vraag het aan Ann & Liesbeth"
 • Bewegingslesjes voor baby's en peuters van 0 tot 4 jaar
 • Buitenspeelideetjes
 • Jaarlijkse terugkomdag 
 • extra gratis online infosessies.
De bevindingen van de experimenten kan je opslaan op naam van het kind.
De pagina’s van de experimenten kunnen afgeprint worden zodat je ze manueel op de speelplek kan invullen.
Je kan als begeleider verschillende speelformules aanvinken die dan mee in de ‘labanalyse’ worden opgenomen.
Je kan de bevindingen van de experimenten en spelvormen opnemen en opslaan in een labanalyse. Deze labanalyse kan afgeprint en gebruikt worden bij oudergesprekken.
De labanalyses van de kinderen worden 5 jaar bewaard.

Ga snel naar de pagina 'registreren'  
 

Basisschool (kleuterschool + lagere school) (onderbouw + bovenbouw)
Jullie kunnen een licentie aanschaffen voor 495 EUR. 
Hiervoor kan je voor 35 leerkrachten een login aanmaken.
Per gebruiker kan je 30 kinderen opvolgen.
Er zijn enkele hoofdgebruikers: Hoofdgebruikers kunnen de gegevens van alle kinderen bekijken en gegevens toevoegen, bvb voor zorgleerkrachten en bewegingsleerkrachten.
Een licentie kan niet gedeeld of doorgegeven worden onders scholen. Belangrijk voor privacywetgeving en auteursrechten.
 
Wat ontdek je verder in het lab:
 • Uitleg over alle elementen van het lab en de onderlinge linken
 • Vele experimenten (observaties) van alle elementen van het lab
 • Een duidelijk concreet observatieplan voor de kleuterschool.
 • Talrijke speelformules per flesje (gekoppeld aan ontwikkelingsdoelen)
 • Je kan een labanalyse opstellen (ontwikkelingsverslag)
 • Online coaching via "vraag het aan Ann & Liesbeth"
 • Extra aanbod aan bewegingslessen van 3 tot 12 jaar, bewegingshoeken, speelplaatsideetjes, beweging in de klas,...
 • gratis terugkom-momenten per schooljaar waarbij steeds 3 leerkrachten per school worden uitgenodigd.
 • Extra gratis online infosessies
De bevindingen van de experimenten kan je opslaan op naam van het kind.
Je krijgt de ruimte om de gegevens en bevindingen van alle kinderen op te slaan en te bewaren.
De pagina’s van de experimenten kunnen afgeprint worden zodat je ze manueel in de klas kan invullen.

Je kan als juf of meester verschillende speelformules aanvinken die dan mee in de ‘labanalyse’ worden opgenomen.
Je kan de bevindingen van de experimenten en speelformules opnemen en opslaan in een labanalyse. Deze labanalyse kan afgeprint en gebruikt worden bij oudergesprekken.
De labanalyses van de kinderen worden 10 jaar bewaard.

Ga snel naar de pagina 'registreren' en klik door bij ‘Wij zijn een school in beweging’.
 

Ontwikkelingscoaches/Bodymaptrainers
Heb je een pedagogisch diploma (hoger onderwijs) en wil je graag Bodymaptrainer worden, Kijk dan op de site www.bodymap.be voor de specifieke voorwaarden.

Een ontwikkelingscoach kan een licentie bekomen voor 270 EUR.
Er is één login verbonden aan deze aanmeldingsformule. 

Wat ontdek je verder in het lab:
 • Uitleg over alle flesjes en onderlinge linken
 • Meer dan 2000 gerichte speelformules
 • Meer dan 250 observaties
 • Speel- en oefenformules met specifieke materialen
 • De mogelijkheid om een labanalyse op te stellen en af te printen.
 • Online ondersteuning via "vraag het aan Ann & Liesbeth"
 • 1 gratis terugkomdag per jaar.

De bevindingen van de experimenten kan je opslaan op naam van het kind.
Je kan de gegevens van 100 kinderen opslaan, bewaren en afprinten.

Ga snel naar de pagina 'registreren'’ en klik door bij ‘Ik ben een ontwikkelingscoach".